Je sluit een abonnement af voor 4 seizoenboxen en dit wordt niet automatisch verlengt. Wil je na de 4 ontvangen boxen de seizoenboxen blijven ontvangen voor je huistijgers dan kan al je de seizoenbox jaarabonnement nogmaals bestellen.